Vad alla behöver känna till om kollektivavtal – och riskerna med att vara utan

Vad alla behöver känna till om kollektivavtal – och riskerna med att vara utan

I Sverige förhandlar fackföreningar och arbetsgivarorganisationer fram de löner, arbetstider och andra villkor som du har på jobbet. Resultatet skrivs ned i ett kollektivavtal som gäller på arbetsplatsen. När man väl har kommit överens om ett avtal så lovar facket att inte strejka under tiden avtalet gäller. Arbetsgivaren lovar också att hålla överenskommelsen och inte försämra villkoren under perioden.

I korthet

  • Kollektivavtal är ett effektivt sätt att reglera arbetsvillkoren på arbetsmarknaden. 
  • De anställda får trygghet och inflytande, arbetsgivarna får arbetsfred och branschanpassad flexibilitet.
  • I kollektivavtal bestäms lägsta nivå för lönen. Vill din arbetsgivare ge en högre lön än vad kollektivavtalet säger är det inga problem. 
  • Med ett kollektivavtal på plats innebär det att du får rätt lön, försäkringar, semesterdagar, pension och liknande saker.
  • En fackförening med många medlemmar har större möjlighet att påverka, vilket du och alla andra som jobbar vinner på.

Är det viktigt att din arbetsplats har kollektivavtal?

Ja. Om det finns kollektivavtal kan du vara säker på att arbetsgivaren betalar in pengar till din pension och andra försäkringar. Det kan innebära mycket pengar och förmåner som du annars kan bli utan.

Är inte lagar bättre än kollektivavtal?

Nej. Kollektivavtal har visat sig vara väldigt effektivt. De anställda får mer trygghet och inflytande över jobbet och arbetsgivarna får flexibilitet utifrån deras bransch. Lagstiftade minimilöner riskerar dessutom att pressa ner lönerna. Det här kallas den svenska modellen, läs mer här.

Stoppar kollektivavtalet min chef från att höja min lön?

Nej. När fackförbundet och arbetsgivaren väl har kommit överens om ett avtal är man överens om vad som gäller på arbetsplatsen. I kollektivavtalet finns till exempel en lägsta nivå för lönen. Men din arbetsgivare kan så klart fortfarande betala en högre lön! 

Länder med starka fackföreningar är mer jämlika. Det betyder också högre socioekonomisk rörlighet mellan generationer.

Är kollektivavtal bra för företag? 

Ja. Fördelarna med kollektivavtal är flera också ur ett företagarperspektiv. Med kollektivavtalet vet arbetsgivaren att alla anställda arbetar när avtalet är underskrivet och inga konflikter hotar produktionen så länge avtalet gäller. Det skapar ett lugn på både arbetsplatsen och på arbetsmarknaden i stort. 

Fack och arbetsgivare inom en viss sektor kan också förhandla fram lösningar på specifika problem för just deras bransch. Något som politiker har svårt att göra då de måste stifta lagar som gäller hela arbetsmarknaden.

När det finns tydliga och rättvisa villkor så trivs de anställda bättre och vill ofta stanna längre på arbetsplatsen, och vara med och bidra till verksamheten. Då går det bättre för alla.

Behöver jag vara medlem i facket?

En fackförening med många medlemmar har större möjlighet att påverka och får en starkare position i förhandlingarna, vilket du och alla andra som jobbar vinner på.

Om du inte är medlem i en fackförening är det är det en bra idé att bli det idag!

Osäker vilket som är ditt fackförbund? Besök hittadittfackförbund.se!